2b7Yp9ix2YPZitmG2q8g2YfYtNiqINii2KjYp9iv

پارکینگ هشت آباد

مدت زمان مصوب طرح:
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۴۰۰/۰۹/۱۱
کارفرما: معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک
مجری: سازمان عمران شهرداری مشهد
مکان اجرا: میدان شهدا

عملیات احداث پارکینگی با ظرفیت 472 جای پارک خودرو در خیابان توحید جنب بوستان توحید در نزدیکترین محل به میدان شهدا آغاز گردید.

این پارکینگ با استفاده از تجهیزات به روز و سیستم های هوشمند در زمینی به مساحت 5 هزار مترمربع احداث می شود.

پارکینگ مذکور 12 هزار و 112 مترمربع فضای مسقف و 5 هزار و 24 مترمربع فضای غیرمسقف خواهد داشت.

فونداسیون و اسکلت بتنی رمپ ورودی از عرصه میدان شهدا خواهد بود.

این پروژه با اعتبار 1200 میلیارد ریال در حال اجرا است.

شهروندان می توانند با کلیک کردن بر روی واژه بازدید مجازی در زیر به صورت سه بعدی از این پروژه بازدید نمایند.

بازدید مجازی

پیشرفت فیزیکی
78.3%
کار انجام شده
زمان پروژه
زمان گذشته