نمایش تصویر طبقه بندی
  • بهسازی کال اسماعیل آباد

    بهسازی کال اسماعیل آباد

    این پروژه به طول 1500 متر در راستای طرح تفصیلی مصوب منطقه اسماعیل آباد و جمع آوری آب های سطحی این منطقه و انتقال آن به کشف رود آغاز به کار کرده است.