نمایش تصویر طبقه بندی
  • ایجاد مسیر شرقی بلوار مصلی تا بلوار حر

    ایجاد مسیر شرقی بلوار مصلی تا بلوار حر

    این پروژه با برنامه زمانبندی 8 ماهه در بهمن ماه سال 99 کلنگ زنی شد.