نمایش تصویر طبقه بندی
  • جلوخان پایانه امام رضا (ع)

    جلوخان پایانه امام رضا (ع)

    اجرای طرح جلوخان پایانه مسافربری امام رضا (ع) با هدف بهبود و افزایش کارایی ساختار و ارتقای کیفیت خدمات برای نفع نیازهای گوناگون بهره برداران در حوزه های مختلف ...