نمایش تصویر طبقه بندی
  • پارکینگ هشت آباد

    پارکینگ هشت آباد

    عملیات احداث پارکینگی با ظرفیت 472 جای پارک خودرو در خیابان توحید جنب بوستان توحید در نزدیکترین محل به میدان شهدا آغاز گردید.