فهرست طبقات
آخرین مطالب معرفی ناظر
پربازدیدترین مطالب معرفی ناظر
شنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۹ ۱۶:۴۷ ۱۴۰
چچ

درباره سامانه ناظر

سامانه ناظر به عنوان ابزاری پروژه محور، بستری را فراهم می کند تا شهروندان، مدیران، اصحاب رسانه و ... همگی بتوانند به صورت برخط و تجمعیع شده پروژه های شاخص مدیریت شهری مشهد در حوزه عمران را رصد کنند و بر آنها نظارت نمایند.

این سامانه که به همت معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد طراحی شده است اطلاعاتی همچون روزشمار، پیشرفت فیزیکی، پیشرفت زمانی و اطلاعاتی همچون نام کارفرما، نام مشاور و نام پیمانکار را به نمایش می گذارد.

آخرین تصاویر هر پروژه و تصاویری پروژه ها از ابتدا تا انتهای از دیگر بخش هایی است که در این سامانه ارائه شده است.

اهداف طراحی و پیاده سازی این سامانه بدین شرح است:‌

شفافیت مدیریت پروژه های عمرانی

امکان نظارت دقیق تر شهروندان بر پروژه ها که خود موجب افزایش مشارکت آنها در مدیریت شهری خواهد شد.

افزایش تعهد پیمانکاران نسبت به برنامه زمانی پروژه ها

دریافت نظرات مردم در خصوص هر پروژه و انتقال آن به مدیران مربوطه

آدرس کوتاه شده: